CO2 prestatieladder

Ons bedrijf is vanaf 2012 gecertificeerd voor het hoogste niveau van de CO2 prestatieladder. Daarmee was Van Dorp het eerste grote installatiebedrijf dat voor alle vestigingen en onderliggende entiteiten gecertificeerd is voor niveau 5 van de CO2 prestatieladder. Eind 2021 zijn er externe audits uitgevoerd voor een vernieuwing van het certificaat. Van Dorp is hiervoor glansrijk geslaagd en wederom gecertificeerd voor een driejarige periode op niveau 5.

Een prestatie om trots op te zijn. Niveau 5 stelt hoge eisen aan de duurzaamheid en transparantie van de eigen organisatie, zoals het behalen van reductiedoelstellingen, aan de ambities voor de nabije toekomst, en de invloed op de gehele keten van leveranciers tot eindproduct.
De onderneming is voortdurend actief in het aanbieden en benutten van vernieuwende technieken. Deze technieken focussen op energiebesparing en duurzaamheid. Energiebesparing is effectiever dan het groener maken van energie en zorgt voor een direct kostenvoordeel en reductie van CO2.

Hieronder staan alle documenten, ondergebracht in de vier invalshoeken en genummerd op basis van de checklijsten uit het handboek van de CO2 prestatieladder versie 3.0.

Invalshoek A: Inzicht

3A.1 Emissie-inventaris scope 1 en 2 voor het bedrijf en de projecten waarop CO₂-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is.

4A.1 Emissies scope 3 en tenminste 2 analyses van GHG-genererende activiteiten.

Invalshoek B: Reductie

3B.1 Reductiedoelstellingen scope 1 en 2 van het bedrijf en de projecten, uitgedrukt in absolute getallen of percentages ten opzichte van een referentiejaar en binnen een vastgelegde tijdstermijn. De totale reductiedoelstelling voor de periode 2010-2020 is vastgelegd op 19%. Voor meer informatie wordt verwezen naar het energiezorgplan 2016-2020.

3B.2 Energiemanagementprogramma geïmplementeerd voor het bedrijf en de projecten waarop CO₂-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is.

4B.1 Reductiedoelstellingen scope 3. Er is een plan van aanpak inclusief de te nemen maatregelen. Doelstellingen zijn uitgedrukt in absolute getallen of percentages ten opzichte van een referentiejaar en binnen een vastgelegde termijn.

4B.2 Voortgangsrapportage van de doelstellingen voor het bedrijf en de projecten waarop CO₂-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is.

5B.1 Rapportage emissie-inventaris scope 1, 2 en 3
Het bedrijf rapporteert ten minste halfjaarlijks de voortgang ten opzichte van de doelstellingen.

Invalshoek C: Transparantie

3C.1 Communicatie over de CO₂ footprint en de reductiedoelstellingen van het bedrijf en de maatregelen in projecten waarop CO₂-gerelateerd gunning voordeel verkregen is. De communicatie omvat het energiebeleid en trends binnen het bedrijf en de projecten.

3C.2 Communicatieplan met vastgelegde taken, verantwoordelijkheden en wijzen van communicatie voor het bedrijf en de projecten waarop CO₂-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is.

Invalshoek D: Participatie

3D.1 Actieve deelname aan initiatieven op het gebied van CO₂ reductie in de projectenportefeuille door middel van deelname in werkgroepen, het publiekelijk uitdragen van het initiatief en/of het aanleveren van informatie aan het initiatief.

4D.1 Initiatiefnemer van ontwikkelingsprojecten die de sector bij de uitvoering van projecten faciliteren in CO₂reductie.

Diensten

Van Dorp biedt een totaalpakket aan technische diensten en installaties. Met een team van ervaren en betrokken medewerkers wordt alle techniek in gebouwen zelfstandig ontworpen, gerealiseerd en beheerd.

Beveiliging


City Solutions (CISO)


Van Dorp energie


Brandbeveiliging


Elektra


Energieconcepten


Energie


Industriële Automatisering


Klimaat


Liften


Opslag en Dosering Chemicaliën


Railinfra


Technisch Beheer


Zorg


Van Dorp projecten


Zwembaden


Vestigingen

Bekijk hier de contactgegevens van uw dichtstbijzijnde vestiging.

Toon overzicht