Van Dorp leert van Smart Technology studenten

Smart Technology is een nieuwe stroming binnen onderwijsland die ook Van Dorp heeft bereikt. Smart Technology staat voor gebruikmaking van slimme technologieën zoals Internet of Things (IoT), Robotica, 3D printing, nano- en sensortechnologie. Al deze technologieën zullen direct of indirect een grote impact hebben op onze gebouwen en woonhuizen. Als technisch dienstverlener is dit een domein dat verkend moet worden en hoe gaaf is het dat wij hierbij kunnen leren van deze intelligente en enthousiaste studenten!

Dialoog over relevante technieken voor de installatiebranche

Vandaag hebben 24 Smart Technology studenten Van Dorp bezocht om in gesprek te gaan over alle technologische ontwikkelingen. Een serieuze dialoog werd het waarin de studenten elkaar kritische vragen durfden te stellen over het hoe en waarom van hun concepten. De eerste opdracht waar de studenten mee aan de slag zijn gegaan was een Mindmap over alle technieken en technologieën die relevant zijn voor de sector Installatietechniek. Met kleurrijke en omvangrijke Mindmaps als resultaat.

De volgende opdracht was een pitch waarin de groepen hun concept hebben gepresenteerd aan de groep. De tweede opdracht stond in het teken van het uitwerken van een case; werk een concept uit met innovatieve installaties die bijdragen aan een duurzaam klimaat. Denken in mogelijkheden was het uitgangspunt. De ene groep presenteerde een ware 3D tekening van een glazen appartementencomplex met de nadruk op de mogelijkheden die sensoring biedt en de ander legde de nadruk op het creëren van een in house microklimaat of een heuse eigen biosphere. Uiteindelijk maakten we zelfs een onverwachte uitstap naar Mars en hoe je in zo’n vijandig klimaat een nederzetting kunt bouwen, wat de gezondheidseffecten zijn van mechanische geluiden op onze gezondheid en waarom deze studenten een bezoek moéten brengen aan de Dutch Design Week.

Wat maakt de opleiding Smart Technology nu zo anders dan anders?

Binnen de opleiding wordt gebruik gemaakt van fieldlabs waarbij studenten in een gesimuleerde praktijkomgeving werken aan oplossingen voor problemen die de smart industry heeft aangereikt. Dit is een ultieme vorm waarin onderwijs én bedrijfsleven elkaar versterken. Een ander voorbeeld is het commitment dat Van Dorp heeft verleend aan de tegenhanger van Smart Technology, Human Technology. Human Technology richt zich op het klassieke gat tussen mens en techniek. Zo biedt deze opleiding niet alleen puur technische vakken, maar wordt er ook aandacht geschonken aan de marketing en psychologie achter een product.

Smart Technology en Human Technology bij Van Dorp

Van Dorp biedt op dit moment al plaats aan een stagiair Smart Technology en nog dit kwartaal maakt Van Dorp ruimte voor een stagiair Human Technology. We weten niet waar het eindigt. Het is organisch. Er worden telkens nieuwe ideeën geboren en er ontstaat een kruisbestuiving tussen onze technici en de studenten.

Laat die toekomst maar komen!