Van Dorp organiseert landelijke Praktijkopleidersdag

Op 24 januari 2018 heeft Van Dorp haar eerste, landelijke Praktijkopleidersdag georganiseerd. Deze dag is exclusief georganiseerd door de Van Dorp academie en is bedoeld voor alle Praktijkopleiders die binnen Van Dorp actief zijn.

‘We merken dat de meeste Praktijkopleiders graag geïnformeerd willen worden over de verwachtingen, de procesgang en de trends en ontwikkelingen binnen het onderwijs. Het is een dynamisch domein met continue veranderingen. Het doel van de Academie is om alle Praktijkopleiders consequent te informeren over alle relevante thema’s, zodat zij de studenten zo goed mogelijk kunnen faciliteren en begeleiden’.

Praktijkleidersdag academie 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behalve informatieve presentaties was er ook ruimte voor interactie; er zijn diverse workshops georganiseerd die allemaal een relatie hebben met het domein onderwijs en ontwikkeling. Het evenement zal jaarlijks worden georganiseerd door de Van Dorp academie, voor de Praktijkopleiders van Van Dorp.

Wij willen iedereen bedanken voor de aanwezigheid en de waardevolle feedback. De Academie zal zich de komende periode inspannen om het proces praktijkbegeleiding verder te optimaliseren.

Wij hopen jullie volgend jaar weer te zien!