Van Dorp presenteert jaarverslag 2022

Nieuwsberichten

5 juni '23Van Dorp presenteert het jaarverslag van 2022. U kunt deze downloaden door hieronder uw gegevens in te vullen.

Download jaarverslag

Samenvatting jaarverslag

Terugblikkend op het jaar 2022, was het een jaar van tegenstellingen. We kunnen terugzien op een mooie ontwikkeling van onze bedrijven in een sector die volop kansen biedt. Anderzijds werd het jaar overschaduwd door de oorlog in Oekraïne, met alle gevolgen die dit met zich mee heeft gebracht.

Van Dorp heeft, direct nadat de vluchtelingenstroom op gang kwam, een steentje willen bijdragen door ons bedrijfspand aan de Smirnoffweg in Rotterdam ter beschikking te stellen voor opvang. Voor de eigen medewerkers zijn initiatieven genomen om de financiële pijn van de hoge energieprijzen enigszins te compenseren.

Nieuwe bestuursstructuur en Algemeen Directeur

In 2022 is er besloten tot een nieuwe bestuursstructuur. Henk Willem van Dorp heeft zijn rol als voorzitter van de Raad van Commissarissen neergelegd en is toegetreden als voorzitter van de ingestelde Raad van Bestuur. De heer A.F. van der Touw is bereid gevonden om de rol als voorzitter van de Raad van Commissarissen op zich te nemen.
Na het vertrek van Chris van der Veen per 10 juni 2022 is Henk Willem van Dorp benoemd als interim Algemeen Directeur van Van Dorp Installatiebedrijven. Per 1 maart 2023 is Martin ten Brummeler benoemd tot Algemeen Directeur.

Groei Van Dorp installaties

Het installatiebedrijf, Van Dorp installaties, kan terugkijken op een goed jaar. De omzet is gestegen met 8% naar € 269 miljoen. Het bedrijfsresultaat is eveneens verbeterd, met een stijging van € 2,6 miljoen naar € 11,8 miljoen. Diverse vestigingen hebben hun activiteiten goed kunnen uitbreiden. Daarnaast gaf de uitbreiding van de onderhoudscontracten voor het Rijksvastgoedbedrijf een impuls aan de omzet.

Integratie van overgenomen bedrijven: focus op processen en systemen

Het jaar 2022 stond ook in het teken van het integreren van bedrijven die in 2020 en 2021 zijn overgenomen. Er is veel tijd en energie gestoken in het samenvoegen van deze bedrijven met de processen en systemen van Dorp. Ook is er veel aandacht besteed aan het implementeren van de onderhoudscontracten van het Rijksvastgoedbedrijf.

Arbeidsmarktuitdagingen: personeelsbehoud en werving

De arbeidsmarkt voor de installatiesector blijft onverminderd krap. Het behouden en werven van personeel staat hoog op de agenda. Initiatieven zijn genomen om toetreding van zij-instromers te bevorderen.

Uitbreiding van het installatiebedrijf: Overnames en groei in nieuwe gebieden

In 2022 heeft Van Dorp twee nieuwe ondernemingen aan het installatiebedrijf toegevoegd. In april 2022 werd overeenstemming bereikt over de overname van 50% van de aandelen van NCT Integrations BV in Oosterhout. NCT Integrations is actief in het installeren en onderhouden van zorgdomoticasystemen, met een omzet van € 2 miljoen.
In december 2022 werd ook overeenstemming bereikt over het overnemen van de bedrijfsactiviteiten van Axima Brandbeveiliging, een bedrijf met een omzet van € 0,5 miljoen dat gespecialiseerd is in de inspectie van brandpreventie. Deze activiteiten zijn toegevoegd aan Van Rijn Brandbeveiliging, een onderdeel van Van Dorp.

Conclusie

Het jaarverslag van 2022 toont een dynamisch jaar voor Van Dorp, waarin veerkracht en groei centraal stonden. Het bedrijf heeft niet alleen positieve financiële resultaten behaald, maar ook maatschappelijke betrokkenheid getoond en strategische stappen gezet in de sector. Met een nieuwe bestuursstructuur, integratie van overgenomen bedrijven en groei van het installatiebedrijf kijkt Van Dorp vol vertrouwen naar de toekomst.

Van Dorp. Voor morgen