Kwaliteit

Van Dorp is zodanig ingericht dat veiligheid, gezondheid en milieu, c.q. het welzijn en de arbeidsomstandigheden van onze medewerkers, hoofd- en onderaannemers, tijdelijke medewerkers, stagiaires, bezoekers en klanten zijn gewaarborgd en zij niet worden blootgesteld aan onaanvaardbare risico’s. Ons beleid is erop gericht persoonlijk letsel, schade en blootstelling aan gevaarlijke stoffen en/of situaties te voorkomen, evenals negatieve effecten op het milieu zoveel mogelijk te beperken of te voorkomen.

Doordat veiligheid in de bedrijfsvoering de hoogste prioriteit heeft, heeft een ieder het recht, indien naar zijn inschatting de werkzaamheden die hij moet verrichten onveilig zijn, deze op dat moment niet uit te voeren en direct contact op te nemen met zijn leidinggevende.

Alle medewerkers worden tijdens de functioneringsgesprekken beoordeeld op de actieve bijdrage/prestatie van veilig, gezond en milieuverantwoord werken. In de beoordeling van de leidinggevenden wordt ook de prestatie op KVGM-gebied betrokken, tevens wordt zijn bijdrage in deze vastgelegd op het formulier functioneringsgesprek.

Certificering

Van Dorp hecht veel waarde aan veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Hieronder een overzicht van onze behaalde certificaten.

Algemeen

BRL 6000-21 Bodemenergie

CCV (Centrum voor Criminaliteitpreventie en Veiligheid)

Certificaten BMI detectiebedrijf

Certificaten BMI installatiebedrijf

Certificaten sprinkler

Certificaten Borg

F-gassen

Diensten

Van Dorp biedt een totaalpakket aan technische diensten en installaties. Met een team van ervaren en betrokken medewerkers wordt alle techniek in gebouwen zelfstandig ontworpen, gerealiseerd en beheerd.

Beveiliging


City Solutions (CISO)


Van Dorp energie


Brandbeveiliging


Elektra


Energieconcepten


Energie


Industriële Automatisering


Klimaat


Liften


Opslag en Dosering Chemicaliën


Railinfra


Technisch Beheer


Zorg


Van Dorp projecten


Zwembaden


Vestigingen

Bekijk hier de contactgegevens van uw dichtstbijzijnde vestiging.

Toon overzicht