Ondersteuning vluchtelingen in Uganda

Door de grote stroom vluchtelingen die Uganda binnenkomt is het voor de lokale gastgemeenschappen moeilijk hier een goede weg in te vinden. Door de extra belasting
op de voedselvoorraad, sociale voorzieningen en verdeling van het land liggen gewelddadige conflicten op de loer. Veel gebieden kampen met een voortdurende instroom van vluchtelingen, voornamelijk vrouwen en kinderen uit Zuid Sudan. ZOA zet zich in voor deze vluchtelingen door, naast het bieden van primaire hulp zoals het eten en drinken, het verbeteren van levensonderhoud, verbetering van communicatie en scholing voor kinderen en jongeren die hun opleiding niet hebben afgemaakt.
De Van Dorp foundation zet zich graag in voor dit prachtige project. Zo bieden wij samen met ZOA de vluchtelingen in dit gebied, hulp, hoop en herstel.

Foto zoa 600x400