Stichting Swaneburg en Van Dorp zetten volgende stap in gasloos zwembad

Nieuwsberichten

2 maart '20Nog voor of direct na de bouwvakvakantie gaat bij sport- en zwem-accommodatie de Swaneburg in Coevorden de schep in de grond. Het complex wordt straks vooral dankzij aardwarmte verwarmd. Op 2 maart jl. tekenden bestuursvoorzitter Wout Hemmes van Stichting de Swaneburg en directeur Gijs Folmer van Van Dorp de intentie-verklaring voor de uitvoering van de installatiewerkzaamheden.

Gasloos sportcomplex

De afgelopen maanden is gekeken welke leveranciers in aanmerking kwamen om deze zomer het grote installatiewerk te doen. Met behulp van aardwarmte en het opslaan van aardwarmte, moet het zwembad aan het einde van het jaar van het gas af te kunnen. Na een aantal offerterondes kwam Van Dorp als beste uit de bus. De komende maanden worden verdere details uitgewerkt. Ruim voor de zomervakantie hopen het bestuur Stichting de Swaneburg en de directie van Van Dorp de uitvoering-overeenkomst te tekenen, waarna de schop definitief de grond in kan.

Second opinion

Ruim een jaar geleden werden de plannen in de gemeenteraad van Coevorden besproken. BBC2019, VVD en CDA wilden toen een second opinion. Na deze second opinion van onderzoeksbureau Syntraal, dat positief oordeelde over het aanvankelijke plan, ging de gemeenteraad in september vorig jaar akkoord met de plannen om het sportcomplex gasloos te maken.

Klimaatneutrale gemeente

De maatregelen passen bij de wens van de gemeente Coevorden om belangrijke sportvoorzieningen in de buurt (betaalbaar) te houden. Daarnaast wil de gemeente het goede voorbeeld geven met betrekking tot duurzaamheid. Doelstelling is om in 2040 een klimaat neutrale gemeente te zijn. Ook de provincie Drenthe wil graag stappen zetten om alle 35 zwembaden in Drenthe energieneutraal te krijgen.