Van Dorp. Voor morgen

Nieuwsberichten

5 oktober '21Bij Van Dorp zijn wij ervan doordrongen dat wij de wereld niet voor onszelf hebben. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de volgende generaties en de toekomst van de planeet. Daarom staat bij al onze diensten duurzaamheid centraal. Duurzaamheid staat in ons geval voor het evenwicht tussen mens, milieu en economie.

Hoe wij hier invulling aan geven? Door te kiezen voor de lange termijn. Zo besteden wij veel aandacht aan de verduurzaming van installaties en gebouwen. Hierbij geven wij zelf het goede voorbeeld en streven wij naar energieneutrale panden en een 100% uitstootvrij wagenpark.

Via de Van Dorp academie bieden wij onze medewerkers opleidingen die zijn afgestemd op persoonlijke ontwikkeling en de nieuwste duurzame technieken. Vanuit de Van Dorp Foundation besteden wij minimaal 5% van onze winst aan goede doelen in binnen- en buitenland.

Alles wat wij doen heeft impact. En dus kijken wij verder dan het hier en nu. Dat zijn wij verplicht aan de wereld om ons heen. En aan de generaties die na ons komen.

Van Dorp. Voor morgen.