Van Dorp haalt nieuw onderhoudscontract Rijksvastgoedbedrijf binnen

Nieuwsberichten

21 december '20Na een intensieve aanbestedingsprocedure heeft Van Dorp op basis van prijs en kwaliteit een opdracht ontvangen van het Rijksvastgoedbedrijf voor het onderhoudscontract. Per 1 januari 2021 gaat Van Dorp het beheer en onderhoud uitvoeren aan de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties van circa 30 gebouwen, waaronder diverse kantoren en penitentiaire inrichtingen. De overeenkomst is voor 5 jaar vast en heeft een optie om daarna met 4 jaar te verlengen. Het onderhoudscontract Rijksvastgoedbedrijf bestaat naast het preventieve onderhoud, inclusief alle wettelijke verplichtingen,  ook uit correctief onderhoud en overige bijkomende projectmatige werkzaamheden.

Van aanbesteding tot gunning
In totaal had het Rijksvastgoedbedrijf 19 percelen te gunnen, waarbij elk perceel een aantal gebouwen bevat die op basis van regionale ligging en type gebouw gegroepeerd zijn. Vanuit de voorselectie mocht Van Dorp op vier van deze percelen inschrijven. Het bijzondere aan dit aanbestedingstraject was dat het Rijksvastgoedbedrijf had gekozen om in de aanbestedingsperiode ook twee dialoogsessies te laten plaatsvinden.

De vier percelen, waarop Van Dorp heeft ingeschreven, waren verdeeld over verschillende regio’s in Zuid-West Nederland.

De inschrijving heeft geleid tot een gunning van drie percelen, te noemen:
– Perceel 327; bestaande uit zes penitentiaire inrichtingen in regio Rotterdam en Zeeland
– Perceel 409; bestaand uit diverse kantoorgebouwen in de plaatsen als Zoetermeer, Delft, Waddinxveen
– Perceel 411; bestaande uit diverse kantoorgebouwen in de omgeving van Den Haag

In totaal omvatten deze percelen circa 30 gebouwen met een totale bruto vloeroppervlak van maar liefst 435.000 m2. De overige percelen gingen naar BAM Bouw en Techniek (5), Unica (3), Pranger-Rosier Installaties (2), SPIE Nederland (2), Kropman Installatietechniek (2) en TIBN Groep (2).

Van Dorp ziet uit naar de langdurige samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf.