TU Delft en Van Dorp gaan tienjarig partnership aan

Nieuwsberichten

21 december '17Na een intensieve aanbestedingsprocedure is Van Dorp op basis van kwaliteit als winnende partij gekozen voor het Beheer & Onderhoud van de gebouwen van de Technische Universiteit Delft. Vanaf 1 januari 2018 is Van Dorp partner van de TU Delft en neemt het voor een periode van in totaal tien jaar het technisch onderhoud en beheer van de werktuigbouwkundige, elektrotechnische, bouwkundige en transportinstallaties voor haar rekening.

Net als de TU Delft heeft Van Dorp de missie om de samenleving te verduurzamen en de wereld beter achter te laten voor de volgende generaties. De kennis en kunde van beide partijen wordt ingezet om op economisch verantwoorde manier te verduurzamen en te innoveren in de bedrijfsprocessen.

Nieuwe vestiging

Van Dorp wordt een verlengstuk van het Campus and Real Estate (CRE) van de TU Delft en start met een vast team van medewerkers op locatie. De nieuwe vestiging krijgt de naam Van Dorp Delft.

Omvang en scope van de werkzaamheden

Van Dorp verzorgt het Beheer & Onderhoud van een groot aantal gebouwen van de TU Delft, in totaal zo’n 300.000 m2 vloeroppervlak. Als nummer één uit het aanbestedingstraject heeft Van Dorp gekozen voor het perceel waar onder andere de volgende faculteiten en instituten toe behoren:

– Technische Natuurwetenschappen (TNW)

– Civiele techniek en geowetenschappen (CiTg)

– Lucht- en ruimtevaarttechniek (L&R)

– Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI)

– Het Else Kooi Laboratorium (EKL)

– Het Reactorinstituut Delft (RID)

Van Dorp verzorgt naast het preventief en correctief onderhoud ook het vervangend onderhoud vanuit de meerjarenplanningen en de modificaties op basis van gebruikerswensen. Daarnaast zet Van Dorp haar expertise in voor de verduurzaming van de gebouwen van de TU Delft.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het Beheer & Onderhoud van de gebouwen van de TU Delft? Neem dan contact met ons op.