Stappenplan Informatieplicht Erkende Maatregelen Energiebesparing

Kennis

3 mei '19Het activiteitenbesluit verplicht bedrijven om zo efficiënt mogelijk om te gaan met hun energieverbruik. Dit gebeurt door de inzet van maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder, welke per branche zijn vertaald naar Erkende Maatregelen Lijsten (EML). Per 1 juli 2019 is het niet alleen verplicht om deze maatregelen uit te voeren, maar geldt er ook een informatieplicht. Wilt u weten hoe u hieraan kunt voldoen? Volg dan onderstaand stappenplan of neem contact op met onze Energiespecialisten via (088) 250 10 00.

Stap 1: Bepaal of de informatieplicht Erkende Maatregelen van toepassing is

Het activiteitenbesluit en de bijbehorende informatieplicht geldt meestal voor type A- of type-B bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas per jaar verbruiken. Er zijn echter uitzonderingen. Of de informatieplicht op uw bedrijf van toepassing is, leest u in onze Whitepaper Wet- en Regelgeving Energiebesparing. U kunt voor meer informatie ook onze 7 veelgestelde vragen over de informatieplicht Energiebesparing of de informatie van de RVO raadplegen.

VanDorp wp icon

Stap 2: Controleer of u over een eHerkenning beschikt of vraag deze aan

Dient u te voldoen aan de informatieplicht Erkende Maatregelen? Controleer dan of u beschikt over een eHerkenning, waarmee u de Erkende Maatregelen digitaal kunt melden in het eLoket van de RVO. U heeft minimaal een eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig. Heeft u deze niet? Vraag deze dan aan. Dit doet u op eherkenning.nl. Houd rekening met 5 werkdagen verwerkingstijd.

Stap 3: Selecteer uw Erkende Maatregelen Lijst en bereid u voor

De Erkende Maatregelen Energiebesparing zijn per branche vertaald naar Erkende Maatregelen Lijsten. In totaal zijn er 19 lijsten beschikbaar en op iedere lijst zijn er maatregelen met een terugverdientijd van minimaal 5 jaar gedefinieerd. Voordat u aan de slag gaat met het digitaal melden, is het dus goed om te weten welke lijst op uw bedrijf van toepassing is. Zo kunt u namelijk alvast beoordelen welke informatie u later digitaal moet invullen.

Erkende Maatregelen Lijsten

Stap 4: Log in op het E-loket, maak een profiel aan en selecteer de juiste module

Ga naar het eLoket van de RVO en log in met uw eHerkenning. Ga naar ‘nieuwe aanvraag’ en kies voor ‘Informatieplicht energiebesparing (Wet milieubeheer)’. Geef nu aan of u een Informatieplicht heeft (zie stap 1). Vervolgens vult u uw KvK-nummer + NAW-gegevens in en selecteert u uw bedrijfstak.

Stap 5: Vul uw rapportage in

Na het selecteren van de bedrijfstak verschijnt er een lijst met Erkende Maatregelen die op uw bedrijf van toepassing zijn. Voor iedere maatregel kunt u kiezen tussen ‘wel genomen’, ‘niet uitgevoerd’ en ‘alternatieven’. Als u de maatregel heeft uitgevoerd, dient u te vermelden of dit gedeeltelijk of volledig is uitgevoerd. Voor iedere maatregel waaraan u niet heeft voldaan, voert u een reden en eventuele toelichting in. U kunt ook een alternatieve maatregel opgeven. Deze moet u dan ook omschrijven. Het is aan het bevoegd gezag of dit wordt goedgekeurd. Na het invoeren van de maatregelen gaat u naar de pagina ‘verzenden’. Controleer nu of u de rapportage naar waarheid hebt ingevuld, onderteken deze digitaal en druk op de verzendknop.

U ontvangt nu een bevestigingsmail met een referentienummer. Bewaar deze goed. Uw gemeente of omgevingsdienst kan de informatie die zij nodig hebben nu zelf ophalen uit het eLoket. Naar aanleiding van uw rapportage kan uw gemeente of omgevingsdienst aanvullende vragen stellen of een controlebezoek uitvoeren. Het ligt in de lijn der verwachting dat u vanaf nu iedere vier jaar aan de informatieplicht moet voldoen.

Goed om te weten

  • De informatieplicht en de deadline van 1 juli 2019 gaan alleen over het melden van uw Erkende Maatregelen en dus niet over de uitvoering hiervan. Dus ook met het melden van niet uitgevoerde maatregelen voldoet u aan de informatieplicht Erkende Maatregelen.
  • Vraag uw eHerkenning bijtijds aan (i.v.m. de verwerkingstijd)
  • Bent u ook verplicht om te voldoen aan een Energielabel C of hoger? Bekijk dan hoe u de maatregelen van het Energielabel en de Erkende Maatregelen Lijsten met elkaar kunt combineren. Let op! De informatie uit de informatieplicht levert niet automatisch een Energielabel op. Dit verloopt namelijk via een andere procedure.
  • Zorg ervoor dat u alle informatie van tevoren al hebt verzameld zodat u het e-formulier sneller kunt invullen.
  • De Erkende Maatregelen zijn allemaal binnen 5 jaar terug te verdienen.
  • Bedrijven met meerdere vestigingen, kunnen de melding ook in bulk invoeren. Op die manier hoeft niet voor ieder bedrijfspand de eHerkenning opnieuw te worden ingevoerd. Naar verwachting komt deze optie medio mei beschikbaar.
  • Het toepassen van hernieuwbare energie, zoals zonne- of windenergie geldt niet als energiebesparende maatregel. Bij energiebesparing gaat het om het uitvoeren van maatregelen die het verbruik van kWh elektriciteit en/of m3 aardgas(equivalenten) verminderen. Voor de energiebesparingsplicht gaat het bijvoorbeeld om het toepassen van energiebesparende technieken, zoals het isoleren van uw gebouw of het toepassen van led-verlichting.

Bekijk hier de printpare PDF-versie van dit stappenplan >

Stefan Hoekstra

Adviseur Energie

Open vestiging