Referentie: klimaatinstallaties bij IHE Delft verduurzaamd

Referentie

21 juni '22Aan de hand van een duurzaam meerjarenplan voor het Technisch Beheer, hebben Van Dorp en de wateropleidingsfaciliteit IHE Delft de afgelopen jaren hard gewerkt aan de verduurzaming van de klimaatinstallaties van IHE. Nu, ruim 7 jaar later, blikken we terug op deze samenwerking.

Colleagues and business relations of IHE Delft can view the testimonial video with English subtitles here.

Over IHE Delft

IHE Delft Institute for Water Education in Delft is het kennis- en opleidingscentrum voor water van UNESCO. Het instituut richt zich op de overdracht van kennis en ervaring via postgraduaat onderwijs en training. Daarnaast is IHE Delft bekend om zijn rol in onderzoek en advisering gericht op het versterken van institutionele en menselijke capaciteiten. In zijn meer dan 60-jarig bestaan heeft het instituut een wereldwijd netwerk van ruim 23.000 alumni in meer dan 190 landen opgebouwd. In Delft verzorgt IHE Delft Masters- en PhD-opleidingen voor professionals uit ontwikkelingslanden. IHE Delft verzorgt ook maatwerktrainingen in Delft of in de landen van herkomst van de professionals, afhankelijk van hun behoeften en specifieke vragen. IHE Delft werkt in allianties met kennisorganisaties overal in de wereld.

Historie

In 1953 liepen grote delen van Nederland door overstromingen onder water. Naar aanleiding van de watersnood werd het Deltaplan in het leven geroepen. Er moest een stormvloedkering komen bij de rivieren van de Rijndelta. Met deze keringen konden de laaggelegen gebieden van Nederland in de toekomst tegen overstromingen worden beschermd. Aangespoord door de technische kennis waarover Nederland door de Deltawerken beschikt, verzocht de ambassadeur van Oost-Pakistan (het huidige Bangladesh) in Nederland, Begum Raána Liaquat Ali Khan, de Nederlandse regering de opgedane kennis en ervaring te delen met andere landen die met soortgelijke problemen kampten. Zo ontstond IHE Delft.

Duurzaam Technisch Beheer in monumentaal pand

De activiteiten van IHE worden uitgevoerd vanuit De Oude Delft 95, een monumentaal pand in de historische binnenstad van Delft. Aan dit complex is in 1992 een stuk nieuwbouw toegevoegd, waardoor de entree nu grenst aan de Westvest. Sinds ongeveer 11 jaar werken Van Dorp en IHE Delft intensief met elkaar samen om met duurzaam Technisch Beheer en diverse projecten de technische installaties in het complex te verduurzamen. Inmiddels staat er een volledig duurzaam energieconcept, waaraan nog steeds hard gewerkt wordt.

Zo is de warmte opwekking fors verduurzaamd. Dit is onder andere gedaan door het implementeren van PVT-panelen, die gekoppeld zijn aan een warmtepomp. Dit systeem zorg voor een basis verwarming waarbij ook elektra opgewekt wordt. Hiernaast zijn koelmachines vervangen voor warmtepompen. Deze worden in de toekomstige situatie ingezet voor verwarming. De luchtbehandelingsinstallatie is fors verduurzaamd door inpassing van warmteterugwinning, EC-ventilatoren en een vraag gestuurd ventilatie (VAV-systeem). Regeltechnisch zijn grote verbeteringen doorgevoerd en wordt het energiegebruik gemonitord. Dit alles heeft geleid tot ruim een halvering van het gasgebruik.

Ook het elektra gebruik is fors gereduceerd door onder andere toepassing van ledverlichting, energiezuinige ventilatoren en een KNX systeem.

Trots op het resultaat

Omdat het pand van IHE continu in bedrijf is, met onder andere leslokalen, een laboratorium en diverse werk- en vergaderruimtes was het van groot belang om de overlast zoveel mogelijk te beperken. We zijn er trots op dat we dit hebben weten te realiseren en kijken terug op een geslaagde samenwerking en zien uit naar een verdere invulling van het verduurzamingsplan.