Privacyverklaring

Op een aantal plaatsen op deze website wordt om gegevens gevraagd die te herleiden zijn naar individuele personen, zoals een telefoonnummer, e-mail- of postadres, lees in dit privacystatement hoe Van Dorp hier mee omgaat. Van Dorp installaties en haar dochtermaatschappijen streven na om persoonsgegevens die u tijdens een bezoek aan de website van Van Dorp installaties en haar dochtermaatschappijen achterlaat zo te verwerken en te beheren dat uw privacy wordt beschermd en gewaarborgd.

Verwerking van persoonsgegevens
Als u een informatieaanvraag of een sollicitatie indient of anderszins contact hebt met Van Dorp installaties en/of haar dochtermaatschappijen, legt Van Dorp installaties of haar dochtermaatschappij uw gegevens vast. De gegevens die u in dergelijke gevallen toestuurt, worden verzameld, opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te kunnen beantwoorden of uw sollicitatie te kunnen beoordelen. Alle aan Van Dorp installaties of haar dochtermaatschappij verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Van Dorp installaties aan derden worden verstrekt, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Gebruik van cookies
Naast persoonsgegevens maakt Van Dorp installaties (en haar dochtermaatschappijen) gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen door een server en wordt alleen herkend door de server die de cookie opslaat. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens of zaken die naar u als persoon zijn te herleiden.
Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen aan de hand waarvan het bezoek aan en gebruik van de site geëvalueerd kan worden.
Wilt u geen cookies accepteren, dan hebt u altijd de mogelijkheid dit aan te geven in uw browser. Als u cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten van de website niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken.

Wijzigingen
Van Dorp installaties en haar dochtermaatschappijen behouden zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.

Diensten

Van Dorp is al meer dan 35 jaar specialist op het gebied van o.a. zwembaden, sauna's, stoomcabines en waterattracties.

Beveiliging


Brandbeveiliging


Elektra


Energieconcepten


Grootkeukens


Klimaat


Liften


Railinfra


Technisch Beheer


Zwembaden


Vestigingen

Bekijk hier de contactgegevens van uw dichtstbijzijnde vestiging.

Toon overzicht