Persbericht: Versnellen Energietransitie in Deventer met GROHW

Nieuwsberichten

20 juli '20Lokale ondernemers nemen initiatief tot groen waterstofsysteem in Deventer

Een tiental bedrijven en instellingen in Deventer hebben het initiatief genomen een schaalbaar waterstofsysteem in Deventer te ontwikkelen. Waterstof is een onmiskenbare schakel in de energietransitie naar zero-emissie. Het initiatief richt zich op de technische en economische mogelijkheden voor de opwekking, opslag en distributie van groene waterstof, zuurstof en restwarmte. Voor het optimaal afstemmen van vraag en aanbod van energie ontwikkelen de bedrijven de architectuur voor een uniek digitaal handelsplatform.

Schaalbaar ontwerp

De uitkomst van GReen Oxygen, Hydrogen and Wasteheat (GROHW), zoals het Deventer initiatief heet, is een blauwdruk: een schaalbaar ontwerp dat ook toepasbaar is in andere industriegebieden in combinatie met wind en zonneparken. Het waterstofsysteem bestaat uit een installatie (elektrolyzer) die door middel van duurzame elektriciteit waterstof en zuurstof produceert, waarbij een deel van de elektrische energie als restwarmte vrijkomt. In GROHW zullen naast de waterstof ook de vrijkomende zuurstof en restwarmte worden gebruikt. De decentraal opgewekte groene waterstof kan lokaal worden benut door industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving. Daarmee gaat er nauwelijks energie verloren.

Huidige elektriciteitsnet raakt overbelast

Het project past bij de ambitie van de gemeente Deventer om in 2030 energieneutraal te zijn. In de huidige energie-infrastructuur ontstaan knelpunten door de snelle toename van lokaal opgewekte duurzame energie door zonnepanelen en windmolens. Het reguliere elektriciteitsnet kan dit moeilijk verwerken, terwijl er in de toekomst steeds meer vraag naar elektriciteit zal ontstaan.

Dit vraagt om het Deventer initiatief GROHW, een oplossing waarmee duurzame elektriciteit op lokale schaal slim kan blijven worden opgewekt, opgeslagen en gedistribueerd.

Energiedrager van de toekomst

De filosofie achter GROHW is om van waterstof, als dé energiedrager van de toekomst, een toekomstbestendige businesscase te maken. Het concept is zo ontwikkeld, dat elektrolyzers in grote aantallen geproduceerd kunnen worden, waardoor de kostprijs aanmerkelijk omlaag kan. Dit in tegenstelling tot de ontwikkeling van steeds grotere elektrolyzers waar men probeert door schaalvergroting de kosten te reduceren. Er moet nu in de ontwikkeling van deze techniek worden geïnvesteerd om deze tijdig betaalbaar en breed inzetbaar te kunnen krijgen in het kader van de noodzakelijke energietransitie.

De participerende bedrijven en instellingen zijn enorm gemotiveerd om daaraan een bijdrage te leveren. Deelnemers in dit project zijn: Witteveen+Bos, Saxion University of Applied Sciences, HanzeNet, Brandeniers, Rabobank, Asfaltcentrale Stedendriehoek (ACS), Vos Transport, Van Dorp installaties, Koninklijke Auping, MTSA Technopower en HAN University of Applied Sciences.

Persbericht foto Instagram

Samenwerking overheid en Rabobank

Om dit project te kunnen uitvoeren is een subsidie toegekend door de provincie Overijssel, evenals een kleine bijdrage van de provincie Gelderland. De Rabobank toont haar commitment door haar kennis ter beschikking te stellen en een deel van de projectkosten voor haar rekening te nemen.

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Kijk dan op grohw.nl.