Persbericht: Van Dorp benoemt Martin ten Brummeler als Algemeen Directeur en kiest nieuw bestuursmodel

Nieuwsberichten

1 maart '23Het bestuur en de Raad van Commissarissen van Van Dorp maken bekend dat Martin ten Brummeler per 1 maart 2023 is benoemd als Algemeen Directeur van Van Dorp installatiebedrijven B.V. Martin ten Brummeler is al geruime tijd werkzaam bij Van Dorp en heeft verschillende leidinggevende posities bekleed, waaronder die van vestigingsdirecteur en regiodirecteur voor de regio Noord-West. Onder zijn leiderschap is de regio aanzienlijk gegroeid.

Nieuw bestuursmodel en aanstelling Ab van der Touw als voorzitter RvC

De benoeming volgt op een wijziging van het bestuursmodel van de gehele Van Dorp organisatie. De diverse Van Dorp bedrijven zullen voortaan rapporteren aan een Raad van Bestuur (RvB), gevormd door Henk Willem van Dorp en Hermen Barendregt.

Henk Willem van Dorp heeft zijn rol als voorzitter van de Raad van Commissarissen overgedragen aan de heer Ab van der Touw, de ex-bestuursvoorzitter van Siemens Nederland. De heer Van der Touw vervulde eerder de functie van voorzitter van de RvC bij Van Dorp gedurende de periode van 2010 tot 2012.

Wij wensen Martin veel succes in zijn nieuwe rol!

 

Foto Martin ten Brummeler 1 428x600

Foto: Martin ten Brummeler (per 1 maart 2023 benoemd tot Algemeen Directeur van Van Dorp installatiebedrijven B.V.)