Persbericht: directiewisseling Van Dorp

Nieuwsberichten

16 september '19Het bestuur en Raad van Commissarissen van Van Dorp installaties B.V. maken bekend dat de heer Joan Remmerswaal per 1 januari 2020 terug zal treden als Algemeen Directeur van Van Dorp. Per die datum zal zijn positie worden overgenomen door de heer Chris van der Veen, huidig COO van Antea Groep.

Overbrugging naar de tweede generatie

Het familiebedrijf Van Dorp bereidt zich voor op het overnemen van de leiding van het bedrijf door de kinderen van Henk Willem van Dorp. Het bestuur en RvC verwachten niet dat de tweede generatie het bestuur op korte termijn op zich kan nemen. Huidig bestuurder Joan Remmerswaal (60) heeft zich niet beschikbaar gesteld voor een volgende termijn om de periode te overbruggen. Zijn termijn loopt eind 2019 af. Joan Remmerswaal blijft werkzaam voor Van Dorp en neemt diverse projecten onder zijn hoede.

Hiermee ontstond een natuurlijk moment om toe te werken naar een oplossing voor het vacuüm dat ontstaat. Van Dorp heeft de heer Chris van der Veen bereid gevonden om de overbrugging naar de tweede generatie te vervullen.

Leidend technisch dienstverlener

De komende jaren heeft Van Dorp installaties B.V. een uitdagende opdracht liggen. We willen het bedrijf bestendigen als leidend technisch dienstverlener, met een gezond verdienmodel. Met de komst van Chris van der Veen geeft Van Dorp installaties B.V. verder invulling aan deze ambitie. Chris van der Veen komt per 1 oktober 2019 in dienst. De eerste periode zal Van der Veen vooral benutten om het bedrijf, de klanten en de medewerkers te leren kennen. Per 1 januari 2020 neemt Chris van der Veen de verantwoordelijkheid over van Joan Remmerswaal.