NL Greenlabel en Van Dorp presenteren P&R concept aan ProRail en NS

Nieuwsberichten

5 juni '17Lodewijk Hoekstra en Steven Kamerling van NL Greenlabel hebben samen met Louis Ambergen en Martin Maatkamp van Van Dorp het concept ‘Intelligente parkeerplaats’ gepresenteerd bij ProRail en NS stations Centraal staat hierin het gebruik van duurzame materialen en biodiversiteit in combinatie met innovatie. Het parkeerconcept is de ideale oplossing voor de vele, veelal versteende, parkeerterreinen bij stationsgebouwen.

van dorp 780x280 600x215

Van Dorp heeft een langdurige werkrelatie met ProRail en voert als huisaannemer veel onderhoudswerkzaamheden uit. Van Dorp denkt en werkt bij al hun werkzaamheden zo veel mogelijk vanuit een duurzaamheidsgedachte. Om als bedrijf hier meer inhoud aan te geven zijn ze een partnerschap aangegaan met NL Greenlabel. Beide bedrijven zagen kansen bij de vele betonnen vlakken in Nederland en hebben samen een aanzet gemaakt om tot een slimme en duurzame parkeerplaats te komen. Dit heeft geresulteerd in een concept voor de intelligente duurzame P+R.
Dit concept, in relatie tot de duurzame weg die Prorail en de NS hebben ingeslagen, was aanleiding om een gesprek aan te gaan om te kijken of onze ideeën over toekomstbestendig parkeren gedeeld worden.Traditioneel is groen een sluitpost in het proces. Groen wordt vaak gezien als decoratie.

Over NL Greenlabel

NL Greenlabel promoot de waarde van groen voor zowel mens, dier als bijvoorbeeld ook de waarde voor het vastgoed. NL Greenlabel heeft een drietal paspoorten ontwikkeld om de integrale duurzaamheid van een product, plant of gebied te beschouwen. Op een laagdrempelige wijze wordt de integrale duurzaamheid herkenbaar aangetoond op basis van 7 indicatoren;. vanaf de ontwerp- tot aan de opleverfase. Belangrijk aspect hierbij is de rol van de mens en zijn omgeving.

Samen met 160 partnerbedrijven zet NL Greenlabel de duurzame leefomgeving op de kaart. Binnen het intelligente parkeerconcept komt dit maximaal tot uitdrukking; van ‘verharding’ tot verlichting en van biodiversiteit vergroten tot opwekken van duurzame energie. Het concept biedt alle benodigde facetten om een gebied, in dit geval een parkeerplaats, volledig volgens het gedachtengoed van NL Greenlabel in te vullen. Er zijn in de afgelopen tijd 150 locaties gescand volgens de Station scan. De Station scan is een onderdeel van Duurzaam GWW. Het NL Greenlabel Gebiedslabel is een mooie aanvulling op de aanpak Duurzaam GWW 2.0. Met het NL Greenlabel Gebiedslabel wordt de duurzaamheidspotentie die er in een gebied is boven tafel gehaald door met alle stakeholders om tafel te gaan. Door de onafhankelijke auditors worden ook de kansen in kaart gebracht. Op deze manier wordt een gezamenlijke duurzaamheidsambitie bepaald waarbij iedereen zijn rol kan invullen.