Informatieplicht Energiebesparing: 7 veelgestelde vragen

Kennis

1 mei '19Het activiteitenbesluit verplicht bedrijven om zo efficiënt mogelijk om te gaan met hun energieverbruik. Dit gebeurt door de inzet van maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder, welke per branche zijn vertaald naar Erkende Maatregelen Lijsten (EML). Per 1 juli 2019 is het niet alleen nodig om deze maatregelen uit te voeren, maar geldt er ook een informatieplicht energiebesparing. Hieronder geven wij antwoord op 7 veelgestelde vragen.

1. Voor wie geldt de informatieplicht energiebesparing?

Het activiteitenbesluit en de bijbehorende informatieplicht geldt meestal voor type A- of type-B bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas per jaar verbruiken. Raadpleeg voor meer informatie onze Whitepaper Wet- en Regelgeving Energiebesparing. U kunt ook onderstaande informatievideo van de RVO bekijken.

https://youtu.be/ebl8ngPARhE

2. Gelden er uitzonderingen voor de informatieplicht?

Er geldt een uitzondering voor bedrijven die andere afspraken met de overheid hebben gemaakt (MJA3 of MEE). Grotere bedrijven die meedoen een de EED (bedrijven met meer dan 250 FTE of jaaromzet van meer dan 50 miljoen én balanstotaal van meer dan 43 miljoen) hebben wel een informatieplicht, maar vallen in een andere regeling. Zij moeten namelijk via de EED-audit hun maatregelen melden voor 5 december 2019.

Een type C-bedrijf heeft een omgevingsvergunning nodig en is daarmee ook uitgezonderd van het activiteitenbesluit. Ook kleinverbruikers (< 50.000 kWh en < 25.000 M3 gas per jaar), ETS-bedrijven en glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan het CO2-vereveningssysteem zijn uitgezonderd, of er gelden andere regelingen die leidend zijn. Raadpleeg voor meer informatie onze Whitepaper Wet- en Regelgeving Energiebesparing.

VanDorp wp icon 150x150

3. Wat houdt de informatieplicht energiebesparing in?

De informatieplicht betekent dat bedrijven vóór 1 juli 2019 moeten registreren welke Erkende Maatregelen zij hebben uitgevoerd. Dit gebeurt online via het E-loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het uitvoeren van Erkende maatregelen is al langer verplicht. De informatieplicht met deadline 1 juli 2019 gaat alleen over het melden ervan.

4. Hoe werkt het melden van de Erkende Maatregelen?

Het melden van uw uitgevoerde Erkende Maatregelen, doet u digitaal in het E-loket. Hoe dit werkt hebben wij beschreven in ons Stappenplan Informatieplicht. Bedrijven met veel vestigingen of filialen, kunnen hun Erkende Maatregelen ook in bulk uploaden. Meer informatie over dit onderwerp komt binnenkort beschikbaar op de website van de RVO.

e herkenning

5. Kan ik de informatieplicht energiebesparing ook uitbesteden?

U kunt andere partijen machtigen om de melding in het E-loket voor u uit te voeren. U hoeft dan geen eHerkenningsmiddel aan te vragen. Er is een machtigingsformulier te downloaden. Let op! U bent altijd zelf verantwoordelijk voor het (correct) melden van de Erkende Maatregelen.

6. Verhuurder of huurder, wie is verantwoordelijk voor de informatieplicht?

De drijver van een inrichting is verantwoordelijk voor de informatieplicht. Wie als drijver wordt aangemerkt, is niet altijd eenvoudig te bepalen. Bij twijfel kunt u zich het beste wenden tot het bevoegd gezag. Hieronder hebben we twee veelvoorkomende situaties toegelicht.

1. Inrichting heeft één gebouw met één gebruiker

Als er sprake is van één gebouw met één gebruiker, dan is meestal de gebruiker verantwoordelijk. Als de gebruiker door het bevoegd gezag (bijvoorbeeld de gemeente) wordt aangesproken op de energiebesparende maatregelen in een gebouw dat niet zijn eigendom is, dan gaat de gebruiker in overleg met de eigenaar. De maatregelen waarvoor de huurder verantwoordelijk is, worden door de huurder genomen.

Maatregelen die alleen met toestemming van de eigenaar genomen kunnen worden, kunnen in de rapportage aan een termijn worden gekoppeld. Mocht uit correspondentie blijken dat de eigenaar niet bereid is om in te stemmen met de maatregelen, dan kan het bevoegd gezag zich (mede) richten tot de eigenaar, die de overtreding kan opheffen.

2. Meerdere gebruikers in één kantoorgebouw

Als er meerdere gebruikers in een kantoorgebouw zijn, dan wordt de gebouweigenaar als drijver van de inrichting gezien. In deze situatie is dus de eigenaar verantwoordelijk.

In principe voert de eigenaar van het kantoorgebouw de energiebesparende maatregelen uit. Mocht vanwege onderliggende contracten het niet in de macht liggen van de eigenaar om alle maatregelen te nemen, dan treedt deze in overleg met de huurders. Mochten uit correspondentie blijken dat de huurders niet bereid zijn om mee te werken aan het realiseren van de maatregelen, dan kan het bevoegd gezag zich (mede) richten tot de individuele huurder die de overtreding kan opheffen.

7. Wat gebeurt er als ik aan de Informatieplicht heb voldaan?

Zodra u de Erkende Maatregelen heeft ingevuld in het E-loket, ontvangt u een bevestigingsmail met een referentienummer. Dit is alleen voor uw eigen administratie of wanneer u zelf contact wilt opnemen. Verder hoeft u nu geen actie meer te ondernemen. Uw gemeente of omgevingsdienst kan de informatie die zij nodig hebben nu zelf ophalen. Zij bepalen ook of u aan de informatie- en/of energiebesparingsplicht heeft voldaan. Het ligt in de lijn der verwachting dat u vanaf nu iedere vier jaar moet voldoen aan de informatieplicht.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het activiteitenbesluit, de informatieplicht of andere Energiewetgeving en bepalingen zoals het Energielabel? Neem dan gerust contact met ons op met onze energiespecialisten via (088) 250 10 00. Zij zijn u graag van dienst.

 

Disclaimer: Dit artikel is met zorg samengesteld, maar dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend en er wordt geen garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan.

Stefan Hoekstra

Adviseur Energie

Open vestiging