Verhoogd risico Legionella als gevolg van Corona

Kennis

19 mei '20Als gevolg van het Coronavirus, werken veel mensen thuis en zijn veel openbare gelegenheden gesloten. Dit zorgt er ook voor dat leidingwater langer stilstaat dan gebruikelijk en de kans op Legionella groter is dan normaal. Er wordt daarom geadviseerd om weinig gebruikte regelmatig tappunten te spoelen. Zie voor de te nemen maatregelen en meer informatie over legionella-preventie de website van ILT of dit stroomschema.

Toelichting legionellabeheer prioritaire en niet-prioritaire instellingen

Voor het beheren van de risico’s op Legionella, wordt er een onderscheid gemaakt tussen prioritaire en niet-prioritaire instellingen.

Prioritaire instellingen

Locaties waar de volksgezondheid het grootste risico loopt als er legionellabacteriën in het drinkwater zitten noemen we prioritaire instellingen. Zij zijn verplicht aan legionellapreventie te doen waarop de ILT toezicht houdt. Voorbeelden van prioritaire instellingen zijn ziekenhuizen, zorginstellingen, logies (hotels en dergelijke) met meer dan 5 slaapkamers , zwembaden, sauna’s en locaties met (zwem)baden etc.

Niet-prioritaire instellingen

Voor niet-prioritaire instellingen zoals gymzalen, sportcomplexen, scholen en kinderdagverblijven is legionellapreventie opgenomen in het Drinkwaterbesluit. Hierbij hoeft er geen legionellabeheersplan te worden uitgevoerd, maar bestaat er wel een zorgplicht. Ook voor deze instellingen wordt nu geadviseerd om bij leegstand of beperkt gebruik van waterleidingen extra aandacht te besteden aan het legionellabeheer. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat informeert deze groep met tips om de kans op legionella te verminderen.

legionella rijksoverheid 600x333

Whitepaper Legionella

Voor meer informatie over Legionella en de wetgeving, kun je ook onze Whitepaper Legionella raadplegen.