Van Dorp reduceert het aantal storingen bij de Van Nelle Fabriek

Referentie

18 januari '18Sinds 2011 doet Van Dorp bij de Van Nelle Fabriek ook het onderhoud aan de Werktuigbouwkundige installaties. Voorheen was dit een groter contract, maar door diverse omstandigheden is besloten om het contract op te splitsen in meerdere onderdelen waarvan Van Dorp het onderdeel W-installaties voor haar rekening neemt.

Preventief onderhoud

Eén keer per jaar doet Van Dorp het preventief onderhoud aan alle CV-ketels. Daarnaast doen zij de controles en de Periodieke Inspectie (PI) keuringen bij de ketels boven de 100 Kw. Ook doet Van Dorp het onderhoud aan de luchtbehandelingskasten en waar nodig worden de filters vervangen. Afgelopen jaar is er ook een revisie geweest aan de koelmachines, waardoor deze weer een aantal jaar meekunnen.

Het doel van het preventief onderhoud is het reinigen van de installaties, gebreken op te lossen en zo storingen te voorkomen. De Van Nelle Fabriek heeft 2 grote ketelhuizen waarvoor zij een leasecontract hebben met Eneco. Eneco heeft Van Dorp gevraagd ook deze ketels te onderhouden. Inmiddels draagt Van Dorp de verantwoordelijkheid voor 30-40 ketels, 3 luchtbehandelingskasten en 3 koelmachines.

De uitdaging

De uitdaging ligt nu vooral in de levensduur van de installaties. Het geheel is wat verouderd waardoor de kans op storingen toeneemt. Het is voor de Van Nelle Fabriek op dit moment niet haalbaar om grootschalige vervanging te realiseren. Echter door de leeftijd van de installaties ziet het er naar uit dat in de nabije toekomst moet worden nagedacht over (evt. gefaseerde) vervanging van de bestaande installaties.

Samenwerking

De opdrachtgever is op dit moment zeer tevreden over de samenwerking met Van Dorp. Technisch Manager Mandy Hoogerdijk legt uit: “Het is voor beide partijen helder welke installaties wel en welke niet onder het contract vallen. Het onderhoud wordt door Van Dorp netjes jaarlijks ingepland. Die installaties die echt aan vervanging toe zijn, worden door Van Dorp vervangen. We zien dat door het werk van Van Dorp het aantal storingen afneemt. Na het reviseren van de koelmachines zijn 7 van de 8 circuits weer in werking. Voorheen waren dit er slechts 3.” De opdrachtgever erkent dat veel problemen te wijten zijn aan gebrek aan onderhoud in het verleden. Met de komst van Van Dorp hopen zij dit stukje beetje bij beetje te kunnen oppakken en verbeteren.