Hoe gaat Van Dorp om met alle maatregelen rondom het Coronavirus?

Vanwege het Coronavirus neemt Van Dorp diverse maatregelen. We volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM.
Bekijk voor de actuele maatregelen deze pagina.

Melding verbergen


Stappenplan Energielabel aanvragen

blog

9 augustus '18Het zal u niet ontgaan zijn; in 2023 moeten alle kantoren groter dan 100mvoorzien zijn van het energielabel C. Wie niet voldoet, riskeert hoge boetes of kan zelfs uit het bedrijfspand worden gezet, aldus minister Ollongren. Maar hoe weet u nu of uw gebouw voldoet of welke maatregelen er nodig zijn om dit te regelen? Met onderstaand stappenplan helpen wij u graag op weg.

1. Inventarisatie huidig energielabel

Heeft u geen idee welk energielabel er op uw kantoor van toepassing is? Dan kunt u dit heel eenvoudig opvragen via https://www.ep-online.nl.

Screenshot 600x227

2. Verken maatregelen voor energielabel C, B of A

Heeft uw gebouw een energielabel D, E, F of G? Dan is het raadzaam om samen met onze energieadviseur te bekijken welke maatregelen er nodig zijn om tot het energielabel C (of hoger) te komen. Hierbij kan indien gewenst ook gekeken worden naar andere maatregelen vanuit andere bepalingen zoals het Activiteitenbesluit, de EPBD of EED. Uiteraard vormen ook uw gebruikersdoelstellingen het uitgangspunt bij het advies.

3. Subsidieaanvraag energiebesparing

Wie energie bespaart, heeft soms recht op subsidie. Onze adviseurs zullen altijd voor u onderzoeken voor welke subsidies u in aanmerking komt. Ook helpen zij met de subsidieaanvraag. Voorbeelden van subsidies zijn:

  • Energie-investeringsaftrek (EIA)
  • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
  • Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

4. Voer energiemaatregelen uit

Voor het verkrijgen van een Energielabel is een goed plan alleen niet genoeg. De werkzaamheden dienen namelijk ook uitgevoerd te zijn voor de aangegeven peildatum (2023 voor Energielabel C en 2030 voor Energielabel. Indien gewenst nemen wij graag de verantwoordelijkheid voor het ontwerp, de installatie en het beheer van de benodigde gebouwinstallaties.

5. Laat het Energielabel afmelden

Zodra de energiemaatregelen zijn uitgevoerd, vindt er een inspectie plaats en kan het Energielabel worden afgemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dankzij onze certificering, kunnen wij ook deze laatste stap voor u verzorgen.

Meer informatie Energielabel

Bent u benieuwd hoe u uw gebouw kunt verduurzamen zodat het voldoet aan de geldende wet- en regelgeving omtrent Energielabel C of hoger? Neem dan contact op met onze specialisten via tel. 088 250 10 00 of via onderstaand contactformulier.